Carl Jung
První a nejlepší skutečné víno bez alkoholu

Pití alkoholu v těhotenství


Dr. Olney z Washington University se domnívá, že i jedna jediná opice během těhotenství může způsobit potíže. Nadměrné pití během těhotenství vede podle dr. Olneyho k pozdějším poruchám paměti, růstu, učení aj. Příčina?

Fetální alkoholový syndrom (FAS)

V období nejrychlejšího vývoje CNS synaptogeneze, probíhající zhruba od 6 měsíců po početí do 2 let věku dítěte, je totiž zcela nutná rovnováha mezi působením dvou neurotransmiterů - glutamátu a GABA. Narušení rovnováhy vede ke zvýšené úmrtnosti nervových buněk. Zatímco za běžných podmínek umírá zhruba 1,5% nadbytečných neuronů, intoxikace etanolem zvyšuje procento úmrtí na 5-30%. Během synaptogeneze stačí jediná opilost trvající asi 4 hodiny, aby došlo k navození tohoto stavu, kdy milióny buněk hynou apoptózou. U potkanů byly zkoumány účinky alkoholu v množství od 2mg do 2g na litr krve, to jest hodnoty, kterých mnohé ženy dosahují ne zrovna zřídka. Předchozí průzkumy ukazují, že 20% žen nepřestává s pitím během těhotenství, 1 z každého tisíce nově narozených dětí je postiženo defektem CNS, zvaným fetální alkoholový syndrom (FAS). Dr. Olney však upozorňuje, že jedna sklenka vína po jídle by neměla poškození mozku dítěte zavinit. Není třeba být zbytečně úzkostnými, vyvarujme se však nadměrného pití, zní jeho doporučení. Závěrem se dr. Olney zamýšlí rovněž nad použitím určitých anestetik, používaných v dětské chirurgii. Jejich používání by mělo být do 2 let věku dítěte velmi dobře rozvažováno, protože stejně jako alkohol i anestetika mohou křehkou rovnováhu neurotransmiterů výrazně narušit.

Jaké jsou průvodné znaky FAS?

Lékařské studie dokazují, že časté pití alkoholu má vliv na zvýšení nárůstu fyzických defektů, mentální retardace, poruch vnímání a atypický vzhled v obličeji. Mezi nejčastější vady patří vrozené vady srdce a mozkové anomálie. Mezi méně obvyklé patří deformace končetin nebo v oblasti genitálií. K těmto deformacím dochází ve 30 až 40 procentech případů žen, které v těhotenství konzumují alkohol ve vysoké míře (asi 100ml čistého alkoholu denně). Samozřejmě se dá předpokládat, že jedna, dvě sklenice vína za týden vašemu miminku neublíží, ale základní problém je v tom, že neexistuje žádná bezpečná hranice, neexistuje žádná studie, která by dokazovala, že když vypijete maximálně X ml alkoholu denně a celkem maximálně Y ml za těhotenství, žádné následky to mít nebude. Také nejde říci, když si dáte jen o hlt vína více, vaše dítě se narodí poškozené. Prostě nemůžeme říct, jaké množství alkoholu vám můžeme doporučit nepřekračovat. A tak nám nezbývá než vám silně doporučit během těhotenství alkohol prostě vynechat.